Agneta Rolfhamre avtackad

Agneta Rolfhamre avtackad

Vid Sveriges Föreningars årsmöte den 19 mars avtackades ordförande Agneta Rolfhamre när hon lämnade sin post. Förutom tack och lovord fick Agneta en glasskål som överräcktes av hennes efterträdare Olle Möller, Malmö. Katarina Ohlsson, verksamhetschef i MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

Kalender