Källkritik 2.0 – metoder för en ny era av information disorder

Ett aktuellt och spännande webbiniarium i samverkan med KC Kompetenscenter.

Vi har trätt in i en ny era. Traditionellt handlade källkritik om att undersöka/granska en källa – vem, när, vad? Detta fungerade väl under en epok när källor var ganska statiska, ”landskapet” var bekant.
Men nu utsätts vi för en flod av obekanta källor, hastighet och antal avsändare har skalats upp med flera storleksordningar. Det behövs nya metoder, och nya bakgrundskunskaper om detta ”informationsekosystem” – Källkritik 2.0

Våra guider under webbinariet är

Mathias Cederholm, är disputerad i historia vid Lunds Universitet. Han har undervisat och forskat vid Historiska institutionen, och undervisat vid utbildningen i Europastudier, vid LU, och har hållit kurser i bl.a. omvärldsanalys och historia.
Mats Karlsson, är disputerad i kemi vid Lunds Universitet. Han är dessutom legitimerad lärare för grund- och gymnasieskola, och har även utbildning i vetenskapsjournalistik, som han också arbetat med hos NE

Läs mer och anmäl dig gärna!

Källkritik 2.0 – metoder för en ny era av information disorder

Kalender