Årsmöte

Årsmöte

Här finns information och handlingar inför årsmötet -> https://sverigesforeningar.se/arsmoten/

Årsmöte

Årsmöte

Här hittar du handlingarna till årsmötet -> Årsmöteshandlingar    

Årsmöte

Årsmöte

Utgångspunkten är att mötet ska hållas fysiskt. Dock kan pandemin göra att det blir ett digitalt möte. Vi återkommer med information när sådan finns.

Årsmötet 2021 genomfört

Årsmötet 2021 genomfört

Lördagen den 20 mars avhölls Sveriges Föreningars årsmöte. Årsmötet avhandlade verksamhetsåret 2020. Mötet genomfördes digitalt och bortsett från diskussioner i samband med valen var det ett lugnt årsmöte. Agneta Rolfshamre omvaldes som ordförande för det kommande året. Frida Javaheri, Bitota

Årsmöte Sveriges Föreningar

Årsmöte Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningars medlemsorganisationer bjuds in till digitalt årsmöte lördagen den 20 mars 2021 kl 11.00.

OBS! Det fysiska årsmötet som vi enligt tradition haft på Ersta konferens blir digitalt 2021.

Vill du påverka Sveriges Föreningar. Något du saknar eller vill ha mer av? Ta möjligheten att lämna in motioner. Dessa ska enligt stadgarna vara styrelsen tilihanda senast den 31 december.

Kalender