Årsmöte Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningars medlemsorganisationer bjuds in till digitalt årsmöte lördagen den 20 mars 2021 kl 11.00.

OBS! Det fysiska årsmötet som vi enligt tradition haft på Ersta konferens blir digitalt 2021.

Vill du påverka Sveriges Föreningar. Något du saknar eller vill ha mer av? Ta möjligheten att lämna in motioner. Dessa ska enligt stadgarna vara styrelsen tilihanda senast den 31 december.

Sänd era motioner till info@sverigesforeningar.se  eller per post till Sveriges Föreningar c/o Agneta Rolfhamre, Annebergsvägen 5, 136 68 Vendelsö.

OBS! För att kunna utnyttja rätten att röst på årsmötet skall medlemsavgiften vara inbetald senast den 7 februari 2021.

Årsmöte Sveriges Föreningar
Märkt på:

Kalender