Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag

Vill du veta hur olika myndigheter tolkar regler och riktlinjer för den statliga bidragsgivningen? Är den statliga bidragsgivningen svårtolkad? Eller vill du veta mer om hur olika statliga myndigheter granskar sin bidragsgivning?

Frågorna är många kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i bidragsgivningen. Reglerna för bidragsgivning anger vilka villkor som gäller för olika typer av bidrag och vilka kriterier en förening måste uppfylla för att kunna söka och erhålla ett bidrag. 
Fler myndigheter arbetar löpande med att se över bidragsgivningen i syfte att skapa ett rättssäkert och användarvänligt ansöknings- och återrapporteringsförfarande samt anpassa utefter civilsamhällets behov.

Syftet med dagen är att stimulera civilsamhällesorganisationers kunskap om villkoren för bidragsgivning, utbyta erfarenhet och skapa dialog mellan föreningar och statliga myndigheter.
Konferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samverkan med Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten.

Seminariet är öppet för civilsamhällesorganisationer och är digitalt. Det äger rum den 17 dec 2020 Kl. 12.30 – 17.00.
Målgrupp: Civilsamhällesorganisationer (föreningar, paraplyorganisationer)

Till anmälan

Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag
Märkt på:    

Kalender