Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Jeanette Gustafsdotter har tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Utredningen är en viktig del i arbetet med att säkerställa att offentliga medel endast går till verksamheter som respekterar grundläggande värderingar. I prövningen av ett nytt demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället kan organisationer och myndigheter behöva behandla känsliga personuppgifter. Utredningen har därför haft i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället.

Kalender