Sveriges Föreningar har utsett Grästorps kommun till årets kommun år 2019.

 – ”Sverige är fantastiskt land, med alla stora och små kommuner. Detta år är jubileum. I 10 år har vi delat ut ett av det finaste priset en kommun kan få. Äntligen är det en av våra mindre kommuner som tilldelas föreningsvänligaste kommun. Ett omfattande folkhälsoarbete tillsammans med föreningslivet och mycket mera gör att priser för år 2019 går till Grästorps kommun”, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Den nationella organisationen Sveriges Föreningar har sedan 2010 utsett Årets föreningsvänligaste kommun. Priset tilldelas utifrån ledorden

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Motivering till Sveriges föreningsvänligaste kommun

Samverkan i Grästorp präglas av en närvarande god dialog, gemensam målbild att göra det bästa för invånarna samt en tydlig prioritering från politikerna att föreningarna är en oerhört viktig kraft i att skapa ett attraktivt Grästorp att bo och leva i.

 Utmärkelsen ”Gyllene koppen” delas ut den 25 mars i Grästorp.

Tidigare nio vinnare av priset  

2018 – Halmstads kommun

2017 – Nacka kommun

2016 – Landskrona stad

2015 – Skellefteå kommun

2014 – Malmö stad

2013 – Sigtuna kommun

2012 – Borås stad

2011 – Södertälje kommun

2010 – Örebro kommun

Mer information:Gunnar Nilsson, 0733-54 78 78 eller gunnarnilsson_w@hotmail.com

Vi sänder ett tack till alla som nominerat. Det finns många lokala entusiaster och vinnare i Sverige!

Sveriges Föreningsvänligaste kommun