Förslag till nya stadgar antagna

Vid det extra årsmötet den 2 december 2021 antogs förslag till nya stadgar.


För att dessa stadgar ska börja gälla ska de antagas vid ytterligare ett årsmöte. Stadgarna kommer därför att bli en punkt på det kommande årsmötet.
Du kan se stadgeförslaget på vår här.

Förslag till nya stadgar antagna
Märkt på:

Kalender