Sveriges Föreningsvänligaste kommun – prisutdelning i Karlskoga

Så har Karlskoga kommun tagit emot priset som Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2021.

Utdelningen av diplom och den Gyllene koppen skedde i samband med den årliga föreningsmässan i Karlskoga. Representanter för Sveriges Föreningar var ordförande Olle Möller och jurymedlemmen Ivar Scotte. Stolta mottagare av detta förnämliga kommunpris var fullmäktiges ordförande Anna Ragén, fritidsnämndens ordförande Margaretha Rosberg och kultur- och fritidschef Magnus Ahlberg.

Motiveringen till Karlskogas utmärkelse är:

“Föreningslivet och ideell sektor har i Karlskoga fått ökade förutsättningar att göra egna val av aktiviteter, söka projektmedel och utveckla nya arbetssätt. Karlskoga är en välkomnande, klok och innovativ kommun som genom samverkan bidrar till hållbar samhällsutveckling. Kommunen och föreningslivet driver gemensamma projekt, arbetar med integrationsfrämjande åtgärder, stöttar varandra både praktiskt och kunskapsmässigt.

Navet i delaktighet och samverkan mellan kommun och föreningsliv är föreningsträffar. Dialog och samverkan är nyckelbegrepp som Karlskoga arbetar hårt och genuint med. Årligen organiserar föreningsliv och kommun gemensamt det stora Kultur & Föreningskalaset. Ett Idéburet och Offentligt Partnerskap – IOP, har tecknats mellan kommunens samtliga förvaltningar och Möckelnföreningarna, paraplyorganisationen för den idéburna sektorn, som tar tillvara människors vilja och rätt att samlas.

Karlskoga - Föreningsmässa 2022
Föreningsmässa i Nobelhallen, Karlskoga 21 maj 2022
Sveriges Föreningsvänligaste kommun – prisutdelning i Karlskoga

Kalender