Årets MUCF-dagar

Det blir samtal och diskussioner med gäster och MUCF:s medarbetare, mixat med interaktivitet och möjlighet till fördjupning i utvalda ämnen.
Den 29 och 30 november genomförs som digitala sändningar och 1 december, som ett så kallat hybridevent med både fysiska deltagare på plats i Posthuset i Stockholm och deltagare som deltar digitalt.  
 
29 november – Idéburen välfärd
30 november – Hur engagerar vi fler unga i politiken?
1 december (förmiddag) – Ungas ekonomiska utsatthet  
1 december (eftermiddag) – Erasmus + & Europeiska solidaritetskåren (European Youth Year). 
 
Tre dagar med ny kunskap, metoder och verktyg som MUCF tagit fram under året.
 
Information om programmet, gäster och innehåll för respektive dag uppdateras löpande på mucf.se.

Årets MUCF-dagar
Märkt på:

Kalender