Därför behövs det civila samhället för äldres hälsa

Allt fler blir allt äldre. Men hur ska livet vara efter pensioneringen? Social gemenskap, goda levnadsvanor och levnadsvillkor som inte är begränsande är en förutsättning för ett gott liv.  
Över 50 procent av Sveriges invånare i ålder 65+ satsar var för sig 21 timmars ideellt arbete inom föreningslivet varje månad och vi vet att de som är engagerade i olika typer av föreningar har det bättre än andra. De flesta äldre lever även sitt liv utan vare sig hemtjänst eller särskilt boende.  Det civila samhället är därför inte ett komplement till den offentliga välfärden och omsorgen utan en likvärdig eller kanske till och med viktigare del av ett gott åldra
 
Varmt välkommen att  ta del  av en digital föreläsning om civilsamhällets  roll  för äldres hälsa! Vi välkomnar alla som möter äldre i sina arbeten och inom sitt fritidsengagemang liksom politiker och andra beslutsfattare.

Den 15 september 10.00 – 12.00 (anmälan) eller 18.00 – 20.00 (anmälan) via zoom.
 
Arrangeras av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Därför behövs det civila samhället för äldres hälsa
Märkt på:    

Kalender