Varbergs Föreningsservice

Varbergs Föreningsservice arbetar med att ordna arbete i medlemsföreningar för personer med någon form av arbetsnedsättning.

Vinsten för de anställda är att de finns med i ett större sammanhang.

Vinsten för föreningarna är att de får bra medarbetare, men att de inte behöver ägna tid åt administration kring anställningen.

Föreningsservices ledord är rehabilitering och schysst arbetsmiljö. Strävan är att få individer att rehabiliteras genom anpassade arbeten och man är måna om våra anställda. Idag är personalen placerade hos olika föreningar, främst som kanslister, vaktmästare och föreningsassistenter.
Läs mer på Varbergs Föreningsservices hemsida.

Varbergs Föreningsservice
Märkt på:    

Kalender