Årsmötet 2017

Årsmötet äger rum på Ersta Konferens & Hotel i Stockholm den 10 mars 2017.

13 §          Förslag till motioner/propositioner att behandlas av årsmötet

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

Alla ska ha rätt till ett roligt sommarlov

Missa inte att din kommun kan rekvirera bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter till barn och unga mellan 6-15 år. Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2016. Hur mycket i bidrag? I år fördelar MUCF cirka 200 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd. Så fördelas bidraget per kommun Rekvirera bidraget Bidraget kan rekvireras från och med nu till och med 1 juli 2016. Rekvirera bidraget till sommarlovsaktiviteter Diarienummer: 0035/16

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se

Ny mötesplats för projekt och initiativ

Denna information riktar sig till er som driver eller är aktiva i små föreningar, eller som funderar på att starta någon aktivitet, men som ännu inte blivit av. Nu blir det enklare att mötas och ta nästa steget.

Den nya mötesplatsen för projekt och initiativ Idékontoret på Mejerigatan 1 i Bjuv finns nu tillgänglig för uthyrning. Med sina många rum av olika storlekar och sin vision för plats där det alltid finns något att göra på sin fritid, vill vi samla goda idéer och initiativ, och göra dem kända och tillgängliga för allmänheten.

Villkor för uthyrning är JÄTTEflexibla och beror på typ av aktiviteter och arrangören. Hör av er vid intresse! PS: Idékontoret finns på Facebook, hemsidan är under uppbyggnad.

Med vänliga hälsningar,

Tania Bauder

telefon 0761-665626

Parkgatan 12

26776 Ekeby

vinnare 2015

Skellefteå föreningsvänligaste kommunen

Idag har föreningsvänligaste kommunen fått ”Gyllene koppen”, ett av Sveriges finaste pris. 2015 var 48 kommuner nominerade. Skellefteå är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015!

Skellefteå kommun har utmärkt sig med sammansatt arbete och fokuserat att stärka den mångfald av verksamheter som olika föreningar bedriver. Målet är att alla föreningar får verka utifrån sina egna förutsättningar och att kommunen visar respekt för föreningarnas särart, säger Gunnar Nilsson, ansvarig för utmärkelsen.

År 2015 startade Kommunen utvecklingsstrategin – Skellefteå 2030- som säkrar flerårigt sektorsövergripande samverkan med civil samhället. Skellefteå har en uttalad vilja att skapa de bästa förutsättningarna för ett vitalt föreningsliv.

grafisk-element-web

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015

Vi påminner Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015.

Priset delas ut årligen. Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få pris flera gånger i följd.

Så här går det till. De som nominerar sänder in sitt nomineringsunderlag senast den 15 december. Efter vi fått er nominering så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter. Den 25 januari meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015. Tillsammans utformar vi pressmeddelande och bestämmer datum för prisutdelning. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremoni kring prisutdelning.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget. Kommunen eller det lokala föreningslivet utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Ange er kontaktperson om vi behöver begära in kompletterande faktauppgifter.

Ledord som är avgörande

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Tillägg som kan vara avgörande. Beskriv även i er nominering om kommunen verkar för och med ungdomssatsning/ar inom föreningslivet. Oavsett om ni är en kommun eller ett lokalt föreningsliv som nominerar, så kan detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande. Med ungdom menar vi åldern 13-25 år.

Vi ser fram emot er nominering! Sveriges Föreningar välkomnar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera sig till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Gå till www.survey.enalyzer.com/?pid=sg3m5fat  där finns nomineringslänken.
Nomineringsunderlag eller frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se
Hänvisningar görs bäst med länkhänvisning, istället för stora och tunga bifogade filer.