grafisk-element-web

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015

Vi påminner Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015.

Priset delas ut årligen. Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få pris flera gånger i följd.

Så här går det till. De som nominerar sänder in sitt nomineringsunderlag senast den 15 december. Efter vi fått er nominering så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter. Den 25 januari meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015. Tillsammans utformar vi pressmeddelande och bestämmer datum för prisutdelning. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremoni kring prisutdelning.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget. Kommunen eller det lokala föreningslivet utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Ange er kontaktperson om vi behöver begära in kompletterande faktauppgifter.

Ledord som är avgörande

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Tillägg som kan vara avgörande. Beskriv även i er nominering om kommunen verkar för och med ungdomssatsning/ar inom föreningslivet. Oavsett om ni är en kommun eller ett lokalt föreningsliv som nominerar, så kan detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande. Med ungdom menar vi åldern 13-25 år.

Vi ser fram emot er nominering! Sveriges Föreningar välkomnar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera sig till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Gå till www.survey.enalyzer.com/?pid=sg3m5fat  där finns nomineringslänken.
Nomineringsunderlag eller frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se
Hänvisningar görs bäst med länkhänvisning, istället för stora och tunga bifogade filer.

MF-logo

Nu har er förening möjlighet att tjäna pengar!

Möckelnföreningarna har tagit fram en katalog med Fair Trade-produkter.
Föreningarnas Fair Trade katalog.

Det är väl utvalda produkter av kaffe, te, choklad och kryddor.
Föreningens förtjänst är hela 30 % av försäljningssumman!
Vi har endast plats för 4 föreningar.
Höstens försäljningsperiod är v 42-44.

Är ni intresserade?

För anmälan och mer information kontakta:
Maud Nilsson
Möckelnföreningarna
maud.nilsson.kga@folkbildning.net
072 247 99 06

FAS

Föreningarnas Dag – möte 19 augusti

Som en del känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen den 19 september. Fram til den 4 augusti var det färdplanen. Det blev då definitivt att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och … Fortsätt läsa Föreningarnas Dag – möte 19 augusti

bfso nya logga

Julskyltning för föreningar

Hej kära föreningsfolket!

Detta är bara en påminnelse om att på torsdag den 27 augusti kl. 18.30 ses vi på Ekeby GIF’s klubblokal (Bruksvallen) för att diskutera hur vi kan lyfta föreningslivet under julskyltningen – kanske lite utöver det vanliga… Och hur vi kan göra det tillsammans. Varmt välkomna! Glöm inte anmäla er så att vi kan planera kaffe och mackor.

Med vänliga hälsningar,
Tania Bauder
ordf. BFSO
SIU

Konferens i Uppsala

Inbjudan till den årliga höstkonferensen 26-27 september 2015
klicka på denna länk Inbjudan SF höstkonfrens 26-27 sept 2015

Samarbetsorganisationen SIU Uppsala har fått i uppdrag av den nationella paraplyorganisationen Sveriges Föreningar att hålla den årliga höstkonferensen 2015 i Uppsala. Vi har inbjudit statsrådet, civilminister Ardalan Shekarabi att hålla öppningstalet på Sveriges Föreningars årliga konferens i Uppsala 26 september 2015.

Mer information och om anmälan se länk till  Inbjudan SF höstkonfrens 26-27 sept 2015

miso

Föreningsmässa – Save the date 23 september

Föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö vänder sig till svenska och internationella studenter samt andra intresserade och äger rum i Orkanens bottenvåning kl. 10.00 – 14.00.
Arrangör för mässan är MIP, MISO, Studenthälsan, Studentkåren, Malmö Stad och Malmö högskola.

Att besöka mässan är gratis och kräver ingen föranmälan. Föreningar som vill presentera sin verksamhet kontaktar anchi.nystrom@miso.se

Följ oss på https://www.facebook.com/events/830487250368789/

Association Fair Open Your Eyes to Malmo turning to Swedish and international students, and other interested and takes place in Orkanens Ground Am. 10:00 to 14:00. It is organized by the MIP, MISO, Student Health, Student Union, City of Malmö and Malmö University.

Follow us at https://www.facebook.com/events/830487250368789/