Agneta Rolfhamre avtackad

Agneta Rolfhamre avtackad

Vid Sveriges Föreningars årsmöte den 19 mars avtackades ordförande Agneta Rolfhamre när hon lämnade sin post. Förutom tack och lovord fick Agneta en glasskål som överräcktes av hennes efterträdare Olle Möller, Malmö. Katarina Ohlsson, verksamhetschef i MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

Regeringen har i dag presenterat förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens syfte och den aktuella tjänsten.

Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Jeanette Gustafsdotter har tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Utredningen är en viktig del i arbetet med att säkerställa att offentliga medel endast går till verksamheter som respekterar grundläggande värderingar. I prövningen av ett nytt demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället kan organisationer och myndigheter behöva behandla känsliga personuppgifter. Utredningen har därför haft i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället.

Kalender