Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

Regeringen har i dag presenterat förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens syfte och den aktuella tjänsten.

Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Jeanette Gustafsdotter har tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Utredningen är en viktig del i arbetet med att säkerställa att offentliga medel endast går till verksamheter som respekterar grundläggande värderingar. I prövningen av ett nytt demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället kan organisationer och myndigheter behöva behandla känsliga personuppgifter. Utredningen har därför haft i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället.

Inbjudan till en digital workshop om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå den 26 augusti!

Inbjudan till en digital workshop om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå den 26 augusti!

Inbjudan till en digital workshop om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå den 26 augusti!
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF och Sveriges Föreningar bjuder in dig till en workshop som syftar till att inventera civilsamhällets kunskapsbehov på lokal nivå. Vi kommer också att diskutera hur kommuner kan förbättra villkoren för civilsamhället.

Vi vänder oss till dig som är kommunal tjänsteperson och företrädare från civilsamhället.

Kalender